Rezultate și impact proiect Erasmus+ 2018-2020

1

În anul școlar 2018-2020, 37 de elevi de la Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian” din Agnita, județul Sibiu au beneficiat și participat la mobilități de formare profesională în Barcelos-Portugalia, în cadrul proiectului de mobilitate ,,Stagiu de practică la nivel european pentru confecționer produse textile și tâmplar universal” nr. 2018-1-RO01-KA102-047981, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

Scopul proiectului a fost creșterea calității pregătirii profesionale a elevilor din Colegiului Tehnic ”A.T.Laurian” la standarde Europene, dezvoltarea cunoștințelor și abilitaţilor practice și personale ale elevilor pentru a facilita inserția profesională pe piața muncii locală și europeană a viitorilor absolvenți.

Partenerii implicați în derularea și implementarea proiectului la nivelul colegiului nostru cât și la nivel european, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Com-Prensa Lda și Manuel Da Costa Gomes & Ca. Lda, au urmărit succesul și diversificarea activităţilor de pregătire practică a participanților la mobilități astfel încât aceștia să dobândească competenţe noi la modulele din stagiile de pregătire practică.

Cei 37 de participanți și-au dezvoltat abilitățile profesionale, personale și de viață, au pus în practică idei și cunoștinte teoretice, au învățat independent și au cooperat în echipă, au planificat și organizat sarcinile, și-au gestionat timpul, s-au adaptat și au acționat în situații noi de lucru, au demonstrat deschidere și curiozitate față de noile provocări, capacitate de cooperare cu persoane diferite din alte culturi, ceea ce a dus la creșterea încrederii în propriile abilități, cunoașterea punctelor tari și a celor slabe și motivare pentru participarea mai activă în viața socială a comunității.

Evaluările și autoevaluările realizate în cadrul proiectului, prin probe practice și observare continuă a participantilor în timpul stagiilor de formare, prin rapoartele individuale și chestionarele aplicate privind abilitățile dobândite în mobilitate și care se bazează pe autopercepția propriei dezvoltări, indică un nivel ridicat al abilităților profesionale și personale dobândite, ceea ce crează premize pentru a face faţă provocărilor viitoare în contextul social și profesional mai amplu.

Elevii au intrat în contact cu realitatea europeană, cu valorile morale portugheze precum corectitudinea, orientarea după excelență și mândria muncii și au conştientizat importanţa înţelegerii altor culturi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile europene.

Traseul educațional și de carieră al elevilor participanți la mobilitatea de formare din Portugalia a devenit mai clar, potrivit evaluărilor realizate prin chestionare de impact aplicate în etape diferite ale formării profesionale.

Proiectul contribuie la creșterea vizibilității și prestigiului școlii în comunitate deoarece oferă posibilitatea dezvoltării prin practică a competențelor cerute pe piața muncii și proiectează un traseu educațional mai clar și mai sigur și consolidează drumul școlii spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale prin: creșterea numărului de parteneriate cu instituții de educație și formare din Europa, creșterea numărului de elevi ai școlii cu mobilitate VET, creșterea numărului de cadre didactice de specialitate care au însoțit elevii în stagiile de formare și care au avut oportunitatea să facă schimb de experiență privind conținutul și metodele de formare.

Internaționalizarea a devenit o prioritate a colegiului nostru și este privită ca un indicator al dezvoltării capacității organizaționale, al creșterii calității educației și formării profesionale.

Prin intermediul proiectului, noi Colegiul Tehnic ,,August Treboniu Laurian”, am avut șansa să conștientizăm că trăim într-o societate a cunoașterii, într-o Europă mobilă și interculturală în care succesul nostru și al tuturor depinde de voința și capacitatea de-a ne adapta lumii noi.

Erasmus+ este o poveste despre oameni, prietenie și curaj, dar ea se poate transforma într-o realitate palpabilă pentru că eroii s-au luptat cu zmeii, cu necunoscutul și au învins-s-au maturizat și s-au îmbogățit profesional și spiritual.

Coordonator proiect,

Prof.ing. Ionele Daniela-Elena

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această prezentare reflectă numai punctul de vedere al autorului. Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nici o utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

Comentarii de pe Facebook

1 thought on “Rezultate și impact proiect Erasmus+ 2018-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *