APEL DE SELECȚIE – MN2/ DI 6A – V02- “Sprijin pentru activități nonagricole”

APEL DE SELECŢIE – SUBMĂSURA 19.2 (varianta simplificata)
Implementarea strategiei de dezvoltare locală 2016 – 2020

Grupul de acţiune Locală Microregiunea Hartibaciu  (~GAL MH) anunţă lansarea cererii de proiecte Măsurile MN2/ DI 6A   “Sprijin pentru activitati nonagricole”
Data lansarii apelului: 28.12.2018

Număr de referinţă: M 19.2 (MN2/ DI 6A) 02/18-01.02/2019

Măsuri deschise:

MN2/ DI 6A   “Sprijin pentru activitati nonagricole”

Beneficiari eligibili: micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural; fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Fondul nerambursabil, disponibil pe masura MN2 pentru sesiunea DECEMBRIE 2018: 138.918,51 EURO

TERITORIUL GAL
Din teritoriul G.A.L. MH fac parte: Alțîna, Bârghiș, Brădeni, Bruiu, Chirpăr, Iacobeni, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Nocrich, Roșia, Șeica Mare, Șelimbăr, Vurpăr si Agnita.

DATA LIMITA PANA LA CARE SE POT DEPUNE PROIECTE:

Proiectele din cadrul masurii MN2 pot fi depuse în intervalul 28 decembrie 2018 –01 februarie 2019;

DEPUNEREA PROIECTELOR, se va realiza  în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-14.00 la secretariatul Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Hartibaciu, din orasul Agnita, str. Avram Iancu, nr. 48, jud. Sibiu.

MĂSURI DESCHISE  

MĂSURA MN2:  “Sprijin pentru activitati nonagricole”

Intensitatea finanțării nerambursabile: 70% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Sprijinul se poate suplimenta cu 20% în următoarele cazuri: pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie; servicii medicale; sanitar-veterinare; activități recreative; activități de turism/agroturism și servicii turistice; fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Alocare financiară nerambursabila pentru sesiunea DECEMBRIE: 138.918,51 EURO

Cuantumul finanțării nerambursabile/proiect: maximum 50.000 euro/proiect

INFORMATII PRIVIND DEPUNEREA PROIECTELOR
Proiectele se vor întocmi in conformitate cu cerintele Ghidului Solicitantului aferent măsurii, disponibil în format electronic pe site-ul www.gal-mh.eu si fisei masurii MN2, continute de SDL a GAL MH, disponibile pe site-ul www.gal-mh.eu . Informatii detaliate aferente masurii lansate pot fi puse la dispozitie, pe suport electronic si tipărit la sediul GAL MH.

DATE DE CONTACT

Grupul de Actiune Locala – Gal Microregiunea Hartibaciu

Agnita, Avram Iancu, Nr 48, jud Sibiu; tel/fax. 0269-510030; www.gal-mh.eu

Informatii detaliate pot fi puse la dispozitie, pe suport electronic si tipărit la sediul GAL MH

Informatii referitoare la conformitatea proiectelor: L-V: 10.00 – 12.00

PERSOANE DE CONTACT

Elena Curcean – Manager GAL Microregiunea Hartibaciu;

e-mail: elena.curcean@gal-mh.eu

Urmărește și distribuie pe:
error0

Comentarii de pe Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *