Erasmus+ la Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita

0

Un nou an școlar și noi oportunități de educație și formare profesională pentru colectivul de elevi și cadre didactice de la Colegiul Tehnic ”August Treboniu Laurian” Agnita.

Scopul general al acestui demers este creșterea calității formării profesionale a viitorului  confecționer produse  textile şitâmplar universal, prin stagii de practică în context european în vederea creșterii șanselor de angajare la finalizarea  studiilor, prin cooperare internațională şi  mobilitate în scop educațional.                                                                                                  

Proiectul de mobilitate Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA102-047981Stagiu de practică la nivel european pentru confecționer produse textile și tâmplar universal” se adresează unui număr de 37 de elevi aflaţi în clasa a XI-a, școală profesională, filieră tehnologică, din care 26 de elevi calificarea confecționer produse textile și 11 elevi calificarea tâmplar universal şi are ca parteneri Associacao Intercultural AmigosDa Mobilidade, Com-prensa, Impressão Têxtil, Lda şi Manuel da Costa Gomes & Ca, Lda, Barcelos din Portugalia. Proiectul se va derula în perioada 31.08.2018-30.08.2020, proiect ce se va  realiza cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

În cadrul acestor firme elevii vor putea exersa operații tehnologice cu utilaje și tehnologii moderne,  în conformitate cu standardele europene, normele tehnice de securitate a muncii, vor putea să-și dezvolte un comportament specific unui loc de muncă în care accentul se pune pe produse de înaltă calitate. Elevii îşi vor îmbunătăţi substanţial şansele de acces pe piaţamuncii, prin noi cunoştinţe şi abilităţi ce le vor dobândi şi prin valoarea adăugată dezvoltării profesionale şi personale.

Bugetul proiectului este 112.585 euro.

Echipa de proiect este formată din 5 cadre didactice cu o pregătire profesională de înaltă calitate, cu competenţe în aplicarea, gestionarea, implementarea de proiecte şi programe finanţate din fonduri europene. Echipa formată din prof. ing. IoneleDaniela-Elena- coordonator proiect, prof. Petruţ Mirela Monica-Responsabil cu monitorizarea şi evaluarea proiectului, prof. ing. Anghelina Paraschiva-Responsabil cu formarea profesională si selecția  participanților, prof. Zgabercea Dana Elena- Responsabil cu promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului, prof. Morariu Ana Maria- Responsabil cu pregătirea pedagogică a participanţilor, a efectuat analiza de nevoi de formare a elevilor și a instituţiei şi a realizat proiecţia acestei analize, materializată în ideea acestui proiect.

Coordonator proiect,                                                                                        Prof. ing. Ionele Daniela-Elena

Comentarii de pe Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *